STAV-TEAM, Blaško Miroslav

stavebno-obchodná firma

Zem. Kvášov 82, 017 01 Považská Bystrica

ICO: 34 365 281 | IC DPH: SK1020510920 | Tel.: +421 903 645 372, +421 905 283 735 | Mail: martin.blasko@stav-team.sk | blaskomiro@centrum.sk

Firma vznikla v roku 1996 zapísaním do obchodného registra pod číslom Žo-96/01928/002Z07 reg.e.159. V zaciatkoch sme sa zaoberali menšími stavebnými projektami. Postupom casu sa firma vypracovala a rozšírili svoje pôsobenie vo viacerých odvetviach stavebného priemyslu po celej SR.

Ponuka služieb a realizácia prác

 • Odborné poradenstvo

  Služby formou realizácie jednotlivých aktivít individuálneho alebo skupinového poradenstva pri realizácií dohodnutého projektu.
 • Ocenenie stavieb podľa aktuálneho stavebného cenníka

  Poskytujeme rýchlu prípravu kvalitných cenových ponúk. Jednoducho vykalkulujeme náklady s efektívnym čerpaním zdrojov a fakturáciu vykonaných prác. Zostavíme tiež cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov.
 • Murárske a betonárske práce

  Kompletné murárske práce, ktoré zahŕňajú realizácie hrubých stavieb, obkladov, sadrokartónov, vonkajších fasád, vnútorných a vonkajších strojových omietok, poterov a obkladačských prác. Ďalej sa venujeme betónovaniu klasických cementových špeciálnych poterov pre rôzne využitie.
 • Búracie a demolačné práce

  Zemné a búracie práce. Výkopy, násypy, terénne úpravy záhrad, svahovanie, zrovnávanie terénu, rozhŕňanie materiálu pod základové dosky, parkoviská. Výkopy pre pokládku inžinierskych sietí. Búracie práce s použitím hydraulického kladiva.
 • Maliarske a natieračské práce

  Maliarske a natieračské práce, úpravy vonkajších a vnútorných fasád stien, obklady, dlažby, montáž sadrokartónu. Nátery kovov, dreva, trámov a iné.
 • Obklady, dlažby, sanita

  Zaoberáme sa realizáciou obkladov, dlažieb a úpravou bytových jadier podľa želania a individuálnej dohody. V prípade záujmu spostredkujeme poradenstvo pri tvorbe návrhov.
 • Izolačné práce

  Realizujeme všetky druhy izolačných prác novými technológiami rôznych materiálov s vysokou kvalitou a zárukou.
 • Zateplovacie systémy

  Rôzne druhy zatepľovacích systémov pre zástavby, priemyselné budovy, rodinné domy, panelovú výstavbu, a pod. Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.
 • Montáž sadrokartonových systémov

  Systém suchej vnútornej výstavby je určený pre širokú oblasť použitia v interiéroch novostavieb,ale aj pri rekonštrukciach starších domov a bytov.
 • Dodávka-montáž okien a dverí

  Zaoberáme sa dodávkou a montážou plastových okien. Popri dodávke a motáži okien a presklení realizujeme montáž doplnkov k oknám - parapety, rolety, žalúzie. Samozrejmosťou v našej ponuke je začistenie ostení otvorov omietkou, po výmene okien pri rekonštrukciach domov a bytov.
 • Pokladanie zámkovej dlažby

  Prevádzame pokládku zámkovej dlažby vrátane pripravovania terénu na pokládku.
 • Tesárske práce

  Kvalitné zhotovenie krovov a pokrývačských prác. Kompletné tesárske práce, realizácia rôznych debniacich a súvisiacich betonárskych prác a dodávka stavebného reziva.
 • Rekonštrukcie drevodomov

  Realizujeme kompletnú rekonštrukciu interiérov a extreriérov rodinných drevodomov. Úplná alebo čiastočná rekonštrukcia v závislosti od dohody.
 • Odvoz a likvidácia odpadu

  Zabezpečíme priebežný aj konečný odvoz a likvidáciu odpadu.